Hương Thủy

Home » Hương Thủy

Hương Thủy – Hoa Bất Diệt

Quân Móm Leave a comment

Track List:Hoa Bat Diet

 • 01. Diệu Pháp Âm – Hương Thủy
 • 02. Ý Nghĩa Vu Lan – Hương Thủy & Duy Trường
 • 03. Sự Sống – Thu Phương
 • 04. Hiếu Đạo – Duy Trường
 • 05. Chùa Tôi – Hương Thủy
 • 06. Dưới Đài Sen – Thu Phương
 • 07. Công Cha Nghĩa Mẹ – Duy Trường
 • 08. Lạy Phật Quang Âm – Hương Thủy
 • 09. Nhành Dương Cứu Khổ – Duy Trường
 • 10. Hoa Bất Diệt – Hương Thủy

More Info:

 • Released: Aug 14, 2012
 • Genres: Pop, Music
 • ℗ Nhac Phat Giao

Read more