Jimmy Nguyễn

Home » Jimmy Nguyễn

Jimmy Nguyễn – Vĩnh Biệt Màu Xanh

Quân Móm Leave a comment

Track List:Vinh Biet Mau Xanh

  • 01 Tình Như Lá Bay Xa
  • 02 Tình Và Đời
  • 03 Tình Xa Cuối Chân Trời
  • 04 Vĩnh Biệt Màu Xanh
  • 05 Xin Mẹ Ban Bình An
  • 06 Yêu Trộm
  • 07 Tinh Dau

More Info:

  • Released: 2009
  • Genres: Pop, Music
  • ℗ 2009 Hong An ProDuction LL

Read more