Trường Vũ

Home » Trường Vũ

Trường Vũ – Tấm ảnh ngày xưa

Quân Móm Leave a comment

Track List:Truong Vu - Tam Anh Ngay Xua

  • 01 Áo Cưới Không Nàng Dâu
  • 02 Tấm Ảnh Ngày Xưa
  • 03 Mưa Trên Phố Huế
  • 04 Vầng Trăng Hàn Mặc Tử
  • 05 Hạnh Phúc Quanh Đây
  • 06 Chuyến Đò Không Còn

More Info:

  • Released: Feb 21, 2012
  • Genres: Pop, Music
  • ℗ 2011 Truong Vu – Tam Anh Ngay Xua

Read more