Amazing Spiderman SA keycap R1

Siêu anh hùng là nguồn cảm hứng bất tận đối với UPKEY Project, tuy nhiên để cụ thể hóa và thành những sản phẩm ưng ý nhất thì  cần rất nhiều thời gian để thử nghiệm, và đến này mới chỉ có Amazing Spiderman thôi , còn nhưng anh hùng khác vẫn đang thời gian chờ thụ trứng :v