Anonymous Keycap SA R1

Anonymous là một trong những nhóm mũ đen nổi tiếng nhất thế giới, và điều này cũng chính là cảm hứng cho UPKEY Project, và trên hết là UPKEY muốn có họ trong lòng bàn tay của mình :v