JAPAN FLAG keycap SA (R3)

JAPAN FLAG keycap SA (R3) là bản thử nghiệm của UPKEY Project, thực tế là mình muốn làm một bộ sưu tập cơ nhưng cuối cùng vẫn chỉ là dự định, vì nhiều Project khác đã ngốn hết thời gian, hẹn sau với các loại cờ :v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *