Nazi keycap SA (R1)

Nazi keycap SA là một trong những dự án thành công nhất của UPKEY Project, và mình vẫn đang suy nghĩ có nên làm tiếp Version 2 không nữa