RA2 Allied keycap SA (R1-R3)

vào một ngày đẹp trời cuối năm, project này được đứa em trong team nhờ mình làm, mới đầu nghĩ đơn giản nhưng đã quang hơn chục nút mới ra được thành phảm, mà số lượng cũng bị giới hạn dưới <10 nút :3
không biết có anh em nào may mắn có được em nó vào trong bộ sưu tập ko nữa